คลังข้อมูลจาก กพอ.

box menu 3 02

1.กลุ่มเรื่องวิเคราะห์นโยบายของภาคประชาสังคม

 

2. กลุ่มแผน/นโยบายด้านเอดส์

 

3. กลุ่มปฎิรูปสังคมและการเมือง

4. กลุ่มงานเสริมศักยภาพการทำงานกับ อปท.

 

5. การปฎิบัติที่ดีเพื่อการมีส่วนร่วม (Good Participatory Practice (GPP))

 

6.สาระเพื่อสุขภาพ

 

7. ข่าวจากสื่อ

 

Go to top