บทความวิชาการด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (NCAB)

ยาฉีดชนะยากินในการป้องกันเอชไอวี: รายงานจากการประชุมเอดส์ 2020

แปลโดย อุดม ลิขิตวรรณวุฒิ

          “พาดหัวข่าวเช่นนี้ทำให้ผมกังวล เพราะดูเหมือนว่ามันเป็นสิ่งที่ราฟฟี [นพ. ราฟาเอล] กล่าวว่าเขาไม่ต้องการทำคือบ่อนทำลายเพร็บแบบกิน คนทั่วไปจะเข้าใจว่า “เหนือกว่า” สิ่งที่มีผล 99% หากใช้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอได้อย่างไร?”  อ่านต่อ >> 

อ่านบทความอื่นๆ >>

คลังข้อมูล

4.2 แนวทางการการสนับสนุนงบการทำงานด้านเอดส์สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชน 14-17 เมนูการทำงาน

การพัฒนาเมนูการทำงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2560 เพื่อเป็นแนวทางสำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ที่ดำเนินงานภายใต้งบอุดหนุนด้านเอดส์ มุ่งเน้นตอบโจทย์เป้าหมายประเทศ คือ ลดการติดเชื้อรายใหม่ ลดอัตราการตาย และลดการตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยมีหลักการ คือ มุ่งให้เห็นผลลัพธ์ (Impact) ของการทำงานที่เห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน ครอบคลุมประเด็นปัญหาและกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย เน้นสนับสนุนการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ยังมีช่องว่างที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการอื่นๆ ของประเทศ

รายละเอียด 17 เมนูการทำงาน

 1. Menu 1 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์
 2. Menu 2 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์
 3. Menu 3 การทำงานส่งเสริมการเข้าถึงการรักษาเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากเอดส์ 
 4. Menu 4 การทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมสำหรับเยาวชนในสถานศึกษา
 5. Menu 5 การทำงานในเรือนจำ
 6. Menu 6 การทำงานเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเอดส์และท้องไม่พร้อมสำหรับเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึก
 7. Menu 7 การทำงานในสถานประกอบการ
 8. Menu 8 การทำงานในกลุ่มมุสลิม
 9. Menu 9 การทำงานในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
 10. Menu 10 การทำงานในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด
 11. Menu 11 งานลดการรังเกียจกีดกันเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์
 12. Menu 12-17 งานลดการรังเกียจกีดกันเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวี/เอดส์    

ดูข้อมูลอื่นๆ >>

กิจกรรม กพอ.

>> วันเอดส์โลก 2019 <<

 • ดาวน์โหลดโลโก้ 12 แบบ 03 WAD2019 heart final  02 WAD2019 heart final  03 WAD2019 heart final  04 WAD2019 heart final  05 WAD2019 heart final  06 WAD2019 heart final  07 WAD2019 heart final  08 WAD2019 heart final  09 WAD2019 heart final  10 WAD2019 heart final  11 WAD2019 heart final  12 WAD2019 heart final
 • ภาพชุดรณรงค์ A 1x2  B 1x2  D 1x2
 • ภาพชุดรณรงค์ 7 8 AIDS 1  7 8 AIDS 2  7 8 AIDS 3  7 8 AIDS 4  7 8 AIDS 5  7 8 AIDS 6  7 8 AIDS 7  7 8 AIDS 8  7 8 AIDS 9

>> เครือข่ายผู้หญิงฯ พร้อมภาคีเครือข่ายค้านขยายอายุรับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก <<

ดูกิจกรรมอื่นๆของ กพอ. >>

Go to top