Share |
 
homeaboutusactivityNCABnewsletterdatanetworkcontact
 
 
 
 

คลิปเปิดตัวนักกิจกรรมรณรงค์สิทธิทางเพศ ในงานสมัชชากพอ.ชาติ น้องๆ นักกิจกรรมช่วยกันทำออกมาได้น่ารัก  มอบเป็นแรงใจและไฟฝัน ให้คนทำงานทุกคน

รายงานสมัชชาคณะกรรมการ องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ) “NGOs AIDS 2010 ค.ศ.นี้ กับปีที่เปลี่ยนแปลง”

 

 

 
 
 

กิจกรรมประกวด infographic และ animation  สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกันด้วยบำนาญแห่งชาติ

เพลง "ยังมีดวงตะวัน"
 แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบกิจกรรมการแสดงของชุมชน ในพิธีเปิดงานสัมมนาเรื่องโรคเอดส์ระดับชาติครั้งที่ 14 และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครั้งที่ 1  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ อิมแพคฟอรัม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี ออกแบบการแสดงโดยทีมฟ้าสีรุ้ง และตัวแทนเครือข่ายทั้ง11 เครือข่าย

ความจริงที่(อ)ยากจะบอก

แถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย และองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ถูกปฏิเสธให้บริการ จากโรงแรมทาวน์อินทาวน์ 1 สค 57


รายงานสมัชชา กพอ.ชาติ ประจำปี 2555-2556

หมุดหมาย และทิศทางการทางานเอดส์
คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
สมัชชากพอ.ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

ประมวลภาพกิจกรรมชุุมนุมจับตาการเจรจาการค้าเสรี ระหว่างไทย - อียู

18-19 ก.ย. 2556 ณ ข่วงประตูท่าแพ เชียงใหม่

จี้คณะเจรจาต้องฟังเสียงประชาชน ยันไม่เอาทริปส์พลัส

เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๖ เครือข่ายภาคประชาสังคม ๒๘ องค์กร ซึ่งรวมตัวกันในนามกลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch) แถลงข่าวถึงการชุมนุมเพื่อจับตา การเจรจาการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (อียู) ที่ข่วงท่าแพ จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ >>

แถลงการณ์จาก 12 องค์กรด้านเอดส์
กรณีปลอดประสพดูหมิ่นสิทธิการแสดงออกของประชาชน

ตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม Asia-Pacific Water Summit 2013 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่๑๔-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ภายใต้หัวข้อ “ความมั่นคงด้านน้ำ: ภาวะผู้นำและพันธะผูกพัน”  โดยมีเป้าหมายให้ผู้นำของแต่ละประเทศมาพบปะกัน เพื่อส่งเสริมการเจรจาและสร้างความร่วมมือในภูมิภาคนั้น ภาคประชาชนรู้สึกดีใจที่ผู้นำเห็นความสำคัญต่อการจัดการน้ำ เพราะความสูญเสียมหาศาลจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ เมื่อปลายปี 2554 ได้แลกมาด้วยข้อสรุปอันมีค่าอย่างหนึ่งของสังคมว่า “รัฐหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ แต่จะต้องมาจากการมีส่วนร่วมของประชาชนและ การสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน”

           แต่เป็นที่น่าตกใจ เมื่อนายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ (กบอ.)ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ว่า       "ขอเตือนว่าผู้ที่จะมาชุมนุมประท้วงว่า อย่ามาเด็ดขาด จะสั่งจับให้หมด จะไม่มีการจัดสถานที่ให้คนที่จะมาประท้วงแต่อย่างใด จะมีก็แต่จะจัดคุกไว้ให้เท่านั้น และจะไม่มีการพูดคุยเจรจาใดๆทั้งสิ้น จับอย่างเดียว และคนเชียงใหม่ก็ไม่ควรปล่อยให้คนพวก นี้ที่เหมือนขยะมาเกะกะด้วย"  อ่านต่อ>>

แถลงการณ์ของงานเอดส์โลก
หยุดการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี เริ่มที่เรา ..เราทำได้

1 ธันวาคม วันเอดส์โลก

เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย และคณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ ขอประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม 2555 "การมีเชื้อเอชไอวีในร่างกายไม่ได้ทาให้คนๆหนึ่งสูญเสียศักดิ์ศรี และความเป็นมนุษย์ ขอเรียกร้องทุกภาคส่วนหยุดการละเมิดสิทธิ หยุดการตีตราและการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี"

ในขณะที่การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ก้าวหน้าไปมาก ทาให้ผู้ติดเชื้อฯมีสุขภาพที่แข็งแรง มีชีวิตยืนยาวได้ จนสามารถกล่าวได้ว่า "เอดส์รักษาได้" แต่กระนั้นก็ตาม ยังมีการรังเกียจตีตราและเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อฯ เกิดขึ้น โดยได้แอบแฝงอยู่ในหลายรูปแบบ อันเป็นผลมาจากความเชื่อที่ว่า "ผู้ติดเชื้อฯไม่แข็งแรง" "ผู้ติดเชื้อฯ คือกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมไม่เป็นที่ยอมรับของสังคม" รวมไปถึงความเข้าใจผิดว่า "เอชไอวีสามารถติดต่อกันได้ง่ายๆจากการใช้ชีวิตประจาวันร่วมกัน" อ่านต่อ

วาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555-2559

ในปีพ.ศ.๒๕๕๔ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)และเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำวาระเอดส์แห่งชาติ ภาคประชาชน ฉบับที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ โดยการจัดการประชุมปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นจากองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน เครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี ภาครัฐ และผู้ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องเอดส์ และสุขภาพในพื้นที่ ทั้งนี้การจัดการประชุมปรึกษาหารือ ดำเนินการจัดทำ ในระดับภูมิภาค ๔ ครั้งใน ๔ ภูมิภาค และระดับประเทศอีก ๑ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๕ ครั้ง ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึง เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ผลการจัดการประชุมได้ทำให้เกิดการจัดทำ วาระเอดส์แห่งชาติ ภาคประชาชน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙” โดยสมาชิกกพอ. ได้เห็นชอบและรับรองวาระเอดส์ภาคประชาชน ฉบับที่ ๒ ในงานสมัชชากพอ.ชาติ เมื่อวันที่ 25-27 มกราคม ๒๕๕๕ ณ ศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ต แอนด์ สปา จังหวัดสระุบุรี

ดาวน์โหลด วาระเอดส์ภาคประชาชน พ.ศ. 2555-2559 ได้ที่นี่


 

เชิญชมภาพยนตร์  "The Last Rescue in Siam สาวน้อยผจญภัย"
นำเสนอโดย เอ็มพาวเวอร์ และนักแสดงนำทีมสาวน้อย แบดเกิร์ล

กิจกรรมอื่นๆ

แถลงการณ์ของเครือข่ายเยาวชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข: ขอสนับสนุนให้เยาวชนอายุน้อยกว่า 18 ปี สามารถเข้ารับบริการการปรึกษาและตรวจเลือดโดยสมัครใจ และรักษาความลับ(VCCT) โดยไม่ต้องรับคำยินยอมจากผู้ปกครอง

สถานการณ์ด้านเอชไอวี/เอดส์ในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นปีละ 17,000-20,000 คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีผู้ที่ติดเชื้ออีกประมาณ 400,000 คน ที่ไม่รู้ตัวและไม่ได้ป้องกันไปยังผู้อื่น ขณะเดียวกันหากคนกลุ่มนี้ได้รับบริการตรวจวินิจฉัยตรวจเลือด และดูแลรักษาตั้งแต่เริ่มแรก จะช่วยลดผลกระทบด้านสุขภาพ และภาระค่าใช้จ่ายการรักษา นอกจากนี้พบว่า หากร้อยละ 60 ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ มีการตรวจเลือดจะสามารถช่วยลด อัตราการเกิดผู้ติดเชื้อรายใหม่ได้  อ่านต่อ >>

Press Release from Youth Net, Youth For Change
To the Minister of the Ministry of Public Health
Request for a support for youth aged less than 18 years old to receive VCCT without parental consent

The present situation shows that there is an increase of 17,000-20,000 new HIV infected persons annually. Moreover, about 400,000 more HIV infected persons are not aware of their status and of possible HIV transmission to others.  If these people have initial access to blood testing and care, the health impact and burden of medical expenses will be reduced. It is also found that if 60% of new HIV infected persons in Thailand have blood tests, it will help reduce the number of new HIV infected persons. more >>

 
บทความวิชาการด้าน จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

NCAB และ TNCA ขอประเดิมบทความชุดแรก (3 ชิ้น) จากสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างรวดเร็วและ รุนแรงของเชื้อไวรัส Ebola ที่กำลังเกิดขึ้นและ ดำเนินไปอยู่ขณะนี้ ที่แม้เรื่องนี้จะไม่ได้เป็นเรื่องเอชไอวี และข้อมูลบางส่วนอาจเปลี่ยนแปลง ไปบ้างตามวัน-เวลา แต่ประเด็นทางจริยธรรมที่เกิดขึ้น จากการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา ยังคงเป็นประโยชน์ที่จะได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอยู่

NCABและTNCA ยินดีรับฟังข้อคิดเห็นรวมทั้ง การร่วมเขียนบทความส่งเข้ามา เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็น หรือ ส่งบทความเข้ามาได้ผ่านช่องทาง Facebook/tncathailand  หรือ Email: cabnational13@gmail.com

จดหมายข่าว กพอ.


จดหมายข่าวกพอ. ฉบับเพศสังสรรค์
ฉบับที่ 6 (ตุลาคม - ธันวาคม 2554)

 


จดหมายข่าวกพอ. เพศสังสรรค์
ฉบับพิเศษ (มีนาคม 2554)

 

หนังสือพิมพ์ เสียงสิทธิ
งานสัมมนาระดับชาติ
เรื่องเอดส์ ครั้งที่ 13


ฉบับวันที่ 31 มีค. 54

 


ฉบับวันที่ 30 มีค. 54

ข่าวจากสื่อ


สิทธิผู้ติืดเชื้อ VS สิทธิผู้ป่วย

คมชัดลึก 28 สค 55 โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ) นพ.อิทธพร คณะเจริญ รองเลขาธิการแพทยสภา, นิมิตร์ เทียนอุดม ผู้อำนวยการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์, นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 

สาระสุขภาพ

 

 

 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม  

คณะกรรมการองค์การพัฒนาเอกชนด้านเอดส์ (กพอ.)
494 ซ.ลาดพร้าว 101 (นครไทย 11) ถ.ลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240   โทรศัพท์ 02-3775255   โทรสาร 02-3779719  เฟสบุ๊กกพอ.